Érdemes kihasználni minden lehetőséget, amit a Collector szintű jogok nyújtanak. Segítségül kiemeltük az erre vonatkozó részeket a Működési Szabályzatból.

13. Beginner (Kezdő) Jog
13.1. A Beginner Jog a következő lehetőségekkel ruházza fel az azt birtokló Tagot.
13.2. A Jog a szükséges adatok megadása után, egyszeri regisztrációval vehető birtokba.
13.3. A Tag különböző hírlevelekben, a Szövetség belső használatú weboldalain és ajánlója segítségével megismerkedhet a Szövetség működésével. Elméleti és gyakorlati módszereket sajátíthat el a direktmarketing területeiről.
13.4. Előnyös lehetőségekhez juthat hozzá, és használhatja ki azokat, a Szövetség rendszerében való előre jutásban.
13.5. A Tag, ajánlója segítségével közvetett hozzáféréshez juthat a Szövetség Hírleveléhez, az abban foglalt belső információkhoz.
13.6. A Tag által sikeresen ajánlott új Aktív Tagi Jog birtokba vevőjének készpénzben befizetett aktiválási összegének 10 %-át halmozódó összegként felhasználhatja Aktív Jog első aktiválása céljából.
13.7. A Beginner Jog Ingyenesen aktiválható.

14. Seeker (Kereső) Jog
14.1. A Seeker Jog a következő lehetőségekkel ruházza fel az azt birtokló Tagot.
14.2. A Jog hozzáférést biztosít a Tag részére a Szövetség Hírleveléhez.
14.3. A Tag a Szövetség belső használatú weboldalain és ajánlója segítségével megismerkedhet a Szövetség működésével. Elméleti és gyakorlati módszereket sajátíthat el a direktmarketing területeiről.
14.4. Előnyös lehetőségekhez juthat hozzá, és használhatja ki azokat, a Szövetség rendszerében való előre jutásban.
14.5. A Tag által sikeresen ajánlott Aktív Tagi Jog birtokba vevőjének készpénzben befizetett aktiválási összegének 10 %-át halmozódó összegként felhasználhatja Aktív Jog aktiválása céljából.
14.6. Aktív Jognak a Szövetségtől történő megaktiválásának szándéka esetén halmozódó összegeket gyűjthet.
14.7. A Szövetség rendszerébe sikeresen ajánlott Beginner Jogú tag után 10 USD halmozódó összeg íródik jóvá a számláján.
14.8. A Szövetség rendszerébe sikeresen ajánlott Seeker Jogú tag után 20 USD halmozódó összeg íródik jóvá a számláján.
14.9. A Szövetség rendszerébe sikeresen ajánlott Starter Jogú tag után 30 USD halmozódó összeg íródik jóvá a számláján.
14.10. A Szövetség rendszerébe sikeresen ajánlott Promoter Jogú tag után 40 USD halmozódó összeg íródik jóvá a számláján.
14.11. A Tag az általa sikeresen ajánlott minden Collector jogú Tag után halmozódó összegét Tag a saját maga által meghatározott Elszámolási Nappal (PCD) realizáltathatja a Szövetséggel.
14.12. A Seeker Jog 50 USD befizetésével aktiválható. Ez vásárlási utalványként a Tag által a későbbiekben történő Aktív Jog első aktiválása céljából felhasználható. Amennyiben a meghatározott tagi jog időintervallumán belül nem kerül sor Aktív Jog aktiválására, úgy ezen vásárlási utalvány nem jár vissza a Tag részére.

15. Starter (Induló) Jog
15.1. A Starter Jog a következő lehetőségekkel ruházza fel az azt birtokló Tagot.
15.2. A Jog hozzáférést biztosít a Tag részére a Szövetség Hírleveléhez.
15.3. A Tag a Szövetség belső használatú weboldalain és ajánlója segítségével megismerkedhet a Szövetség működésével. Elméleti és gyakorlati módszereket sajátíthat el a direktmarketing területeiről.
15.4. Előnyös lehetőségekhez juthat hozzá, és használhatja ki azokat, a Szövetség rendszerében való előre jutásban.
15.5. A Tag által sikeresen ajánlott Aktív Tagi Jog birtokba vevőjének készpénzben befizetett aktiválási összegének 10 %-át halmozódó összegként felhasználhatja Aktív Jog aktiválása céljából.
15.6. Aktív Jognak a Szövetségtől történő aktiválásának szándéka esetén halmozódó összegeket gyűjthet.
15.7. A Szövetség rendszerébe sikeresen ajánlott Beginner Jogú tag után 20 USD halmozódó összeg íródik jóvá a számláján.
15.8. A Szövetség rendszerébe sikeresen ajánlott Seeker Jogú tag után 40 USD halmozódó összeg íródik jóvá a számláján.
15.9. A Szövetség rendszerébe sikeresen ajánlott Starter Jogú tag után 60 USD halmozódó összeg íródik jóvá a számláján.
15.10. A Szövetség rendszerébe sikeresen ajánlott Promoter Jogú tag után 80 USD halmozódó összeg íródik jóvá a számláján.
15.11. A Tag az általa sikeresen ajánlott minden Collector jogú Tag után halmozódó összegét Tag a saját maga által meghatározott Elszámolási Nappal (PCD) realizáltathatja a Szövetséggel.
15.12. A Starter Jog 100 USD befizetésével aktiválható. Ez vásárlási utalványként a Tag által a későbbiekben történő Aktív Jog első aktiválása céljából felhasználható. Amennyiben a meghatározott tagi jog időintervallumán belül nem kerül sor Aktív Jog aktiválására, úgy ezen vásárlási utalvány nem jár vissza a Tag részére.

16. Promoter (Elősegítő) Jog
16.1. A Promoter Jog a következő lehetőségekkel ruházza fel az azt birtokló Tagot.
16.2. A Jog hozzáférést biztosít a Tag részére a Szövetség Hírleveléhez.
16.3. A Tag a Szövetség belső használatú weboldalain és ajánlója segítségével megismerkedhet a Szövetség működésével. Elméleti és gyakorlati módszereket sajátíthat el a direktmarketing területeiről.
16.4. Előnyös lehetőségekhez juthat hozzá, és használhatja ki azokat, a Szövetség rendszerében való előre jutásban.
16.5. A Tag által sikeresen ajánlott Aktív Tagi Jog birtokba vevőjének készpénzben befizetett aktiválási összegének 10 %-át halmozódó összegként felhasználhatja Aktív Jog aktiválása céljából.
16.6. Aktív Jognak a Szövetségtől történő aktiválásának szándéka esetén halmozódó összegeket gyűjthet.
16.7. A Szövetség rendszerébe sikeresen ajánlott Beginner Jogú tag után 50 USD halmozódó összeg íródik jóvá a számláján.
16.8. A Szövetség rendszerébe sikeresen ajánlott Seeker Jogú tag után 100 USD halmozódó összeg íródik jóvá a számláján.
16.9. A Szövetség rendszerébe sikeresen ajánlott Starter Jogú tag után 200 USD halmozódó összeg íródik jóvá a számláján.
16.10. A Szövetség rendszerébe sikeresen ajánlott Promoter Jogú tag után 400 USD halmozódó összeg íródik jóvá a számláján.
16.11. A Tag az általa sikeresen ajánlott minden Collector jogú Tag után halmozódó összegét Tag a saját maga által meghatározott Elszámolási Nappal (PCD) realizáltathatja a Szövetséggel.
16.12. A Promoter Jog 200 USD befizetésével aktiválható. Ez vásárlási utalványként a Tag által a későbbiekben történő Aktív Jog első aktiválása céljából felhasználható. Amennyiben a meghatározott tagi jog időintervallumán belül nem kerül sor Aktív Jog aktiválására, úgy ezen vásárlási utalvány nem jár vissza a Tag részére.

17. A Jogok mennyiségi határai
17.1. A Szövetség Aktív Jogainak államonként (országonként) felső mennyiségi határai vannak. E mennyiségi határok azt biztosítják, hogy minden Aktív Jognak egyidőben csak a meghatározott felső értékhatár szerinti birtokosa lehet.
17.2. A Bronze Aktív Jog maximált mennyiségi határa 3.000.
17.3. A Silver AktívJog maximált mennyiségi határa 300.
17.4. A Gold Aktív Jog maximált mennyiségi határa 100.
17.5. A Diamond Aktív Jog maximált mennyiségi határa 50.
17.6. A Collector (Gyűjtő) jogok egyikének sincs mennyiségi határa.

18. Personal Closing Date (Személyes Elszámolási Határnap)
18.1. A Szövetség elszámolási rendszere a minden egyes tagja által egyénileg meghatározható Personal Closing Date (az eddigiekben és a továbbiakban PCD) alapján értékeli az adott Tag teljesítményét.
18.2. A PCD-t minden Collector és Aktív besorolású Tag egyénileg határozhatja meg a számára megfelelő valamely naptári hét első napjának megjelölésével. Az elszámolás alapját képező zárás ideje: CET 24:00 óra.
18.3. Az elszámolás Alap Szempontja az elszámolást kérő Tag által kért PCD-ig érvényes tagi joga.
18.4. Az elszámolás Csatolt Szempontja az elszámolást kérő Tag által kért PCD-ig sikeresen ajánlott új tagok jogi státusza a Szövetségben a PCD pillanatában. Egy ajánlott tag jogi státusza akár kétszer is elszámolható az ajánló Tag részére. Az első összeg a PCD pillanatáig még el nem számolt új tagoknak a PCD pillanatában érvényes Collector szintű jogának aktuálisan a Tagot megillető összege. A második összeg a PCD pillanatáig még el nem számolt új vagy régi tag Aktív Jog státusza után a Tag számára járó összeg. Így minden Tag számár az általa sikeresen ajánlott új tag után kétszer is elszámolható jutalékösszeg.
18.5. Minden ajánlott tag kizárólag az őt először ajánlott és érvényes regisztrációhoz segítő Tag számára realizálhat mind Collector, mind Aktív joga utáni összeget.
18.6. Minden készpénz összegű elszámolásra jogosult Tag a saját regisztrációja dátumától kezdve 90 naponként 3 PCD kérésére jogosult, olyan módon, hogy a legutolsó PCD a Tag aktuális joga érvényességének utolsó hete első napján válik esedékessé. Ezt az utolsó PCD-t is ugyanúgy kérnie kell a Tagnak, ahogyan az előzőeket. Amennyiben a Tag az aktuális joga lejáratát megelőzően aktivál új jogot, úgy az új joga aktiválásnak hetét megelőző hétfői nap 24:00 idejére kell kérnie a PCD-t az új jogaktiválását megelőző jogának folyamatában. Ez a PCD elszámolás egyben az utolsó PCD is lesz a Tag addig érvényes tagi jogának besorolása szerint.
18.7. A 18.3. szerinti Elszámolási Alap szempont szabálytól, és a 18.6. jogváltási PCD-től egyetlen kivétel igénybe vétele lehetséges. Amennyiben a Tag első regisztrációját követően a 8 nap CET 24:00 óráig a regisztrációjában igénybe vett Jogától eltérő Jog aktiválását kéri, és a befizetését teljesítette, akkor az első PCD-je is már az újonnan aktivált Joga szerint kerül elszámolásra.
18.8. Amennyiben a Tag még nem jogosult készpénz elszámolású jutalékra, úgy három havonként egy PCD-re jogosult, ami ilyen módon lehetséges esetben a csatlakozását követő harmadik hónap utolsó hétfője.

 

30 Responses to

 1. Gombos Margit says:

  Tisztelt ProDm Szovetseg Vezetosege!

  Megkerem ertesitsenek ,hogy sikerult megjeleniteni a kepeket ,mert nem szeretnek
  ingyen dolgozni .
  Elore is koszonom valaszukat.

  Tisztelettel
  Gombos Margit

  • ProDm admin says:

   Kedves Gombos Margit!
   A képek megjelenítését az önnek küldött levelekben kell önnek engedélyeznie. Ingyen senkinek sem kell dolgoznia, mert első csatlakozását követően 8 napon belül akár utólag is van lehetősége ingyenes tagságát magasabb értékűre váltani. A folyamatos e-mailekben minden szükséges információt megtalálhat. Előzetesen pedig weboldalainkból és azok alján lévő kérdésekre adott válaszokból tudhat meg mindent részletesen.
   Üdvözlettel:
   ProDm Admin Hungary

 2. Klein Gabriella says:

  Seeker Jogú taggá szeretnék válni első lépésben.
  Az érdekelne, most ezt választottam, de a következő hónapi vásárlásomkor választhatok esetleg, Promoter Jogú tagságot is vagy csak azt választhatom, amit most jelenleg kiválasztottam.
  Önök csak annyiban hibáztak, hogy ezt a magyarázatot eddig nem küldték ki.
  És nincs leírva, mi módon lehet befizetni ezt az összeget és hova.

  • ProDm admin says:

   Kedves Klein Gabriella!
   Mindenről időben tájékozódhat az önnek küldött emailekből, ha követi az ezekben található linkeket, és el is olvassa az ott talált tudnivalókat. A befizetésről már rögtön a legelső email-jében a “Megrendelem” sorra klikkelve azonnal tájékoztatást kaphat. A Collector jogok között is lehet váltani, ha az adott Collector jogra való megrendelés után kapott levelében a “Leiratkozom” szóra klikkelve az előzőekben megrendelt jogát lemondja. Utána a rendszer már azonnal megengedi, hogy a saját e-mail címével egy másik jogot rendeljen meg (például Seeker után Promotert).
   Amennyiben az összes információt mindennemű döntése előtt szeretné megismerni, úgy azt megteheti. Az M.Sz.-ben megtalálható A ProDm Szövetség által nyújtott minden lehetőség részletes leírása.
   Segíthetnek még önnek a weboldalainkon található kérdések, és az arra adott válaszok is.
   További sikeres munkát kívánunk:
   Tech Admin

 3. jancso jozsef says:

  nagyon szupi

  • ProDm admin says:

   Kedves József!
   Köszönjük az elismerő szavakat az egész csapat nevében. Napról napra egyre többen vagyunk, és a legtöbben meg is találják azokat a nagyszerű lehetőségeket, amiért csatlakoztak a ProDm Szövetséghez. Reméljük, neked is sikerül!
   Üdvözlettel:
   ProDm Admin Hungary

 4. Miskolcziné B Margit says:

  Tisztelt ProDm Szovetseg Vezetosege!
  Hozzám csatlakozott 5 új tag, ami 250$ , ebből szeretnék magasabb szintre lépni. Lehetséges? Hol, hogyan intézhetem, hol látható a jóváírt összeg? Üdv: Margit

  • ProDm admin says:

   Kedves Margit!
   A ProDm Szövetség lehetőségeinek legjobb kihasználása érdekében, kérjük tanulmányozza oldalainkat! Ha gyors útbaigazítást keres, megtalálhatja itt.
   Üdvözlettel:
   ProDm Admin Hungary

 5. Jancsóné Bedő Krisztina says:

  A kapott 50$ -ból szeretném az első szintet finanszirozni, hogy csináljam?
  A választ előre is köszönöm.

  • ProDm admin says:

   Kedves Krisztina!
   Ahogy megkapta az első levelét, ez már automatikusan teljesült is. Amennyiben magasabb értékű jogra váltana, arról is részletes tudnivalókat talál a levelében.
   Üdvözlettel:
   ProDm Admin Hungary

 6. Wankó Sándorné says:

  Kedves Admin!

  Szeretném tudni hogyan lehetne pénz befizetése nélkül tovább jutnom ,már 16 ember van a csapatomba.
  ???Hol lehet látni mennyi pénzem van és mikor kerül a moneybooker számlámra??
  A választ előre is köszönöm.

  • ProDm admin says:

   Kedves Wankó Sándorné!
   Kérem hogy minden önhöz érkező levelünket olvasson el! Nagyon fontos, hogy a levelekben lévő aláhúzott sorokra rákattintva megnyíló oldalakon lévő információkat is! Kérdéseire a részletes válaszokat ezekben találja.
   Üdvözlettel:
   ProDm Admin Hungary

 7. Zoltán says:

  Üdv Tisztelt üzemeltető érdeklődni szeretnék, hogy hirdethetem e weboldalamon a prodm szövetséget az önöktöl kapott ajánlói csatlakozom linkemmel?

  Várom mielőbbi válaszát előre is köszönöm!
  Baráti üdvözlettel:
  Kis Zoltán

  • ProDm admin says:

   Tisztelt Kis Zoltán!
   Természetesen hirdetheti a saját weboldalán is a saját csatlakozói linkjével.
   Üdvözlettel:
   ProDm Admin Hungary

 8. Nagyné Cseke Rozália says:

  Tisztelt PromDm Szövetség

  Kérem regisztrációm törlését, mert nekem ez túl bonyolult és pénzt sem tudok befizetni, mert 27.000 Ft. az összese jövedelmem.

  Köszönöm a lehetőséget, de nem tudok vele élni.

  • ProDm admin says:

   Kedves Rozália!
   Leiratkozni a leveleiben alul található linkkel tud csak. Itt nem lehet ilyet kérni, mert akkor ezt bárki megtehetné más nevében is.
   A Szövetségben nem bonyolult, hanem sokféle célból használható. Befizetni nem kötelező, de a magasabb jog több lehetőséggel, így több jövedelemmel is jár. Minden befizetés (pl. magasabb jogra váltás) egyben újabb vásárlási utalványként beváltható partnereink termékeire. Éppen most kereshetne sokkal több pénzt havonta!
   Üdvözlettel:
   ProDm Admin Hungary

 9. Döbröntei Gábor says:

  Csatlakozom Vankó Sándorné kérdéséhez Tisztelettel!
  Hol látom mennyi pénzem van?? – aminek felhasználásával magasabb szintre léphetnék?
  Üdvözlettel: Gábor.

  • ProDm admin says:

   Kedves Gábor!
   Azonnali levelekben kap tájékoztatást az önhöz csatlakozókról, kitöltött ívei és csatlakozói után pedig a vásárlási utalványai összegét ön határozhatja meg a használt jogának befizetésével. Vásárlási utalványait magasabb szintre és készpénzre sem válthatja, mint ahogy más üzletekbe szóló vásárlási utalványokkal sem teheti meg ezt, többek között adózási szabályok miatt sem.
   Üdvözlettel:
   ProDm Admin Hungary

 10. Marcsi says:

  Ez nagyon jó, még csalafintább rendszer, mint az eddigiek, amivel találkoztam. Regisztrálok és utána derül ki, hogy miről is szól valójában.
  Gratulálok!

  • ProDm admin says:

   Kedves Marcsi!
   Köszönjük! A rendszer igyekszik minden ország adóügyi szabályait betartva a tagok igényeinek megfelelően juttatni a legtöbbet, amit csak lehet a vásárló tagság, a vállalkozók, és az üzletkötők számára.
   Köszöntjük önt is a Szövetségben!
   ProDm Admin Hungary

 11. Antalné Ócsai Anna says:

  Itt nem létezik úgynevezett Webiroda ahová belépve látnánk a csatlakozóinkat,kereseteinket,státuszunkat?? Mindenről e-mailben értesülünk?

  • ProDm admin says:

   Kedves Anna!
   De igen, a részletes információk erről az önnek küldött e-mailekben olvashatók.
   Üdvözlettel:
   ProDm Admin Hungary

 12. Norbert Borsos says:

  Tisztelt ProDm Szövetség!

  Hol tudom megnézni az eddig gyűjtött pontjaimat?
  Ha jól értem a dolgot most az első (alapszinten) vagyok ahol még csak kérdőíveket tudok kitölteni de nem tudom használni a pontjaimat egészen addig amíg nem lépek egy szinttel feljebb. Mármint ha jól értelmeztem akkor csak Aktív tagként tudom megnézni és be illetve átváltani a pontjaimat és én jelenleg Beginner tag vagyok. Próbáltam kibogozni az oldalon hogy mégis hogyan van ez de sajnos nem jutottam előbbre. A postaládámból pedig sajnálatos módon töröltem a korábbi leveleket (indirekte módon).
  Kérhetnék az e-mail címemre egy rövid tájékoztatást az engem érdeklő információkról? (hogyan tudom megnézni mennyi pontom van, mit kell tennem hogy azokat be tudjam váltani, hogyan tudom ajánlani Önöket másoknak-referal linkem, hogyan tudok magasabb szintre jutni stb…) Az is segítene ha újra elküldenék nekem azokat a leveleket amiket már egyszer megkaptam, de örülnék ha kicsit részletesebb leírást kapnék még ha csak az engem érdeklő kérdésekről is (úgymond mint laikusnak)
  És kérem ne irányítsanak az oldalukra mert pont azért írom ezt a levelet mert ott nem sikerült választ találnom a kérdéseimre.
  Válaszukat/segítségüket előre is köszönöm és elnézést kérek az úgymond együgyűségemért.

  Tisztelettel Borsos Norbert

  • ProDm admin says:

   Kedves Norbert!
   Ön személyes Adminisztrátort kér maga mellé, amely minden Aktív Tagunknak jár. Így az eddig megkapott információkat többször is elkérheti, újra meg újra. Kérjük rendelje meg Aktív Tagsáságát, ha valóban erre van szüksége! Minden egyéb esetben a Collector Tagjainknak járó teljes körű tájékoztatást megkapja ön is az önnek küldött levelekben, és weboldalainkon. Amennyiben újra csatlakozik (akár önmagához is), úgy a véletlenül törölt leveleket is újra megkapja.
   Üdvözlettel:
   ProDm Admin Hungary

   • Norbert Borsos says:

    Nos pont ez volt az egyik kérdésem hogy hogyan lehetek aktív tag….

    • ProDm admin says:

     Kedves Norbert!
     Előzőekben említett gondjai miatt újra elküldtük önnek azt a levelét, amelyben meg tudja rendelni Aktív Jogát, a levélben lévő, önt beazonosító linkre kattintva:
     “Ne feledd, ha ezt nyolc napon belül megteszed, akkor csak az 50 USD feletti értéket kell fizetned az ez után megnyíló ablakban lévő jogok értékeihez képest: IDE KATTINTS!”
     Az erre megnyíló oldalon tudja Aktív Jogát megrendelni, majd a kapott információk alapján kifizetni.
     Üdvözlettel:
     ProDm Admin Hungary

 13. Böde János says:

  Tiszteletem.
  Melyik oldalon találom a hozzám csatlakozókat?
  Úgy tudom 4-en vannak.
  Hol nézhetem meg a pontjaimat?
  Várom válaszukat. üdvözlettel Böde János

  • ProDm admin says:

   Kedves János!
   Az önnek küldött levelekben találja a válaszokat a kérdéseire, kérjük olvassa el azokat!
   Üdvözlettel:
   ProDm Admin Hungary

 14. Kurdi Ottóné says:

  Üdvözlöm Önöket. Szeretném megkérdezni ,ahhoz ,hogy aktív tag legyek mennyit kell befizetni.Én már befizetem 20 § ez az összeg nem elég az aktív tagsághoz. Ha egy mód van rá
  kérek egy személyes munkatársat akivel megtudnám beszélni a kérdéseimet.Várom Válaszukat
  az email címemre. Üdvözlettel Kurdiné Magdi

  • ProDm admin says:

   Kedves Magdi!
   Leveleidben olvashattál az Aktív Jogok lehetőségeiről is. Most itt is elküldjük az oldalt, ahol a tudnivalókat találod:
   http://prodm.org/484-2
   Üdvözlettel:
   ProDm Admin Hungary

Leave a Reply